Strona sklepu MenInJob.pl korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Korzystając z pliku pomocy Twojej przeglądarki internetowej możesz zmienić lub określić warunki przechowywania i dostępu do cookie.

close

POLITYKA PRYWATNOŚCI  

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa z uwzględnieniem przepisów RODO (rozporządzenie o ochronie danych osobowych ), przez sklep internetowy MenInJob, prowadzony pod adresem domeny MenInJob.pl  (dalej zwaną Witryną) przez F.H. Zebrra z siedzibą w Czerwonaku przy ul. Źródlanej 16, kod miejscowości 62-004 (dalej zwanego Sklepem Internetowym). 

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. 

Administratorem Danych Oosobowych (ADO) jest Artur Kominek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zebrra Artur Kominek zarejestrowaną  w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Dane adresowe / kontaktowe: F.H. ZEBRRA ul. Źródlana 16, 62-004 Czerwonak NIP: 7772362014, REGON: 302190998, tel. 616242968 e-mail: kontakt@meninjob.pl.

Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny? 

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. 

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki internetowej, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. 

W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystacie. 

Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. 

Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi. 

Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów? 

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny, w przypadku chęci dokonywania zamówienia z rejestracją lub bez rejestracji konta w Witrynie: 
- nazwisko i imię,
- adres zamawiającego,
- adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamawiającego,
- adres poczty elektronicznej,
- numer telefonu, 
- Opcjonalnie NIP i dane adresowe firmy w przypadku chęci otrzymania Faktury VAT.

Cel, podstawa i okres przetwarzania danych osobowych.

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale zwykle konieczne dla dokonania rejestracji konta i zawarcia umowy w ramach Witryny. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody wyłącznie dla realizacji wskazanych poniżej celów:
- realizacji zamówień,
- realizacji usług oferowanych przez Sklep,
- udzielania odpowiedzi na zapytania, wnioski ze strony Klientów Sklepu Internetowego,
- przesyłania newsletteru.
- realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
- realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sklepu Internetowego, a co za tym idzie F.H. Zebrra.

Podstawą przetwarzania danych osobowych wskazanych powyżej jest Państwa zgoda na ich przetwarzanie oraz umowa sprzedaży zawierana przy okazji każdego nowo dokonanego zamówienia w Sklepie internetowym. Ponadto podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych są obowiązki prawne F.H. Zebrra związane np. z rachunkowością oraz zabezpieczenie interesów F.H. Zebrra wynikających np. z prawa Klienta do reklamacji.

Państwa Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym będzie ku temu podstawa prawna, czyli do momentu wycofania Państwa zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych, będącej podstawą do ich przetwarzania, chyba że istnieje możliwość dochodzenia roszczeń na podstawie umowy sprzedaży zawartej między F.H. Zebrra a Klientem z wykorzystaniem serwisu Sklepu internetowego lub nie ustał jeszcze obowiązek prawny np. o charakterze podatkowym ciążący na F.H. Zebrra,a dający podstawę do przetwarzania Państwa danych osobowych.

Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: kontakt@meninjob.pl, numeru telefonu 61 62 42 968.

Ewentualne konsekwencje niepodania danych osobowych

Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości zarejestrowania przez Państwa konta w Sklepie internetowym oraz brak możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży, a co za tym idzie możliwości złożenia zamówienia w Sklepie internetowym. Ponadto nie będzie możliwe otrzymywanie przez Państwa informacji o ofercie sklepu takich jak np. nowości, czy promocje, w formie newsletteru.

Marketing Sklepu Internetowego

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych oferowanych produktów przez MenInJob.pl . Zgoda może być cofnięta w każdym czasie. 

Udostępnienie informacji 

W celu realizacji Umowy sprzedaży Sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane pomiotom zewnętrznym takim jak:
- podmioty zajmujące się spedycją, dostawą towarów,
- dostawcy płatności bezgotówkowych,
- hostingodawcy,
- podmiotom świadczącym usługi marketingowe,
- podmioty będące dostawcą rozwiązań technicznych ułatwiających optymalizację sklepu internetowego,
- podmioty umożliwiające dokonania przez Klienta oceny i wyrażenie opinii o dokonywanym w Sklepie zamówieniu,
- dostawcy usług księgowości,
- podmiotom udzielającym wsparcia technicznego,
- portale społecznościowe.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. 

Środki techniczne i Państwa obowiązki 

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych w czasie logowania i rejestracji na stronie sklepu (m.in szyfrowanie SSL). Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.  

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@meninjob.pl
Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, ograniczenia, usunięcia, zaprzestania dalszego przetwarzania danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia, przenoszenia lub uaktualnienia Państwa danych osobowych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych.

W celu skorzystania ze swoich praw mogą Państwo się z nami skontaktować na wyżej podane dane kontaktowe ADO. Jeżeli uznają Państwo, że Wasze dane osobowe przetwrzane są niezgodnie z prawem, mogą złożyć Państwo skargę do organu nadzorczego.

Inne strony internetowe 

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia 

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adres: kontakt@meninjob.pl .